Ogłoszenia parafialne uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 16.05 – 23.05.2021r.

vii-uroczystosc-wniebowstapienia-panskiego-16-05-23-05-2021r