1,001,532 Unikalnych wizyt
Nawigacja

aktualności, ogłoszenia, intencje [09-10-2016] | Swarzewo 2016 [19-07-2016] | Bierzmowanie '2016 [07-06-2016] | PIELGRZYMKA ROWEROWA PRZEZ PÓŁWYSEP HELSKI [15-05-2016] | ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ DO MIEJSC ŚWIĘTYCH [24-02-2016] | PODARUJ 1% SWOJEGO PODATKU [23-02-2016] |


Wspólnoty działające przy parafii


1. Franciszkański Zakon Świeckich
FZŚ w Helu istnieje od momentu objęcia parafii przez Ojców Franciszkanów w 1965r. Pierwszym Asystentem i założycielem był o. Aleksander Ryłko.
Obecnie wspólnota liczy 21 osób, w tym 19 profesów wieczystych i 2 postulantów.

Asystentem wspólnoty od lipca 2012r. jest Ojciec Izydor Schmitchen.

Średnia wieku Tercjarza w Helu to 60 lat, dzięki temu jesteśmy jedną z młodszych wspólnot w Polsce i Regionie Gdańskim.

Pogłębiamy naszą wiarę i rozwijamy więź wspólnotową podczas spotkań:
• miesięcznych – formacyjnych – w II sobotę miesiąca,
• biblijnych - w ostatni poniedziałek miesiąca
• modlitewnych- Nieszpory, Droga Krzyżowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Adoracja Najśw. Sakramentu w I sobotę miesiąca,
• rekreacyjnych- Kawa czy herbata.

Raz w roku /w październiku / organizujemy w Helu otwarte rekolekcje franciszkańskie dla naszej wspólnoty, uczestniczymy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce FZŚ na Jasną Górę, podczas której prowadzimy nocne czuwanie przed Obrazem MB, wyjeżdżamy na Dni Skupienia dla FŻŚ do Gdańska, Rywałdu Królewskiego, Chełmna i Wejherowa.


13 kwietnia 2013r. swoją 3-letnią kadencję rozpoczęła nowa Rada Wspólnoty:
Przełożona – s. Bożena Urbanowicz
Zastępca – s. Joanna Urbanowicz
Sekretarz- s. Małgorzata Tarnowska
Skarbnik – s. Hanna Redo
Mistrz Formacji – br. Eligiusz Wirwiński,


FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH
jest otwarty na wszystkich wiernych, którzy:
• pragną w swym życiu zachowywać Ewangelię Jezusa Chrystusa
• świadczyć o Nim życiem i słowem naśladując życie św. Franciszka z Asyżu.


Święty Franciszek przykładem swego życia Ewangelicznego porwał serca wielu mężczyzn i kobiet.
Jeśli chcesz pójść za Nim – Franciszkański Zakon Świeckich czeka na Ciebie!

Szczegółowych informacji o FZŚ udzielą Ci Ojcowie Franciszkanie lub Rada wspólnoty. Informacje o spotkaniach i inne ogłoszenia wywieszone są w gablotce przed kościołem.


KANDYDAT DO FZŚ
musi spełniać następujące warunki:
• Być praktykującym katolikiem
• Ochrzczonym, bierzmowanym
• Żyć w łączności z Kościołem
• Mieć dobrą opinię moralną
• Wykazywać wyraźne oznaki powołania
• Być dorosłym (ukończone 18 lat, nie więcej niż 55)

Do FZŚ przyjmujemy osoby, które ukończyły 18 rok życia, są w stanie przejść drogę formacji (są zdrowe psychicznie) i nie należą do wspólnot o innej duchowości niż franciszkańska (np. Odnowa w Duchu św.).

Przynależność do FZŚ wiąże się z powołaniem, wymaga od Tercjarza wypełniania swoich obowiązków i nie rozpraszania się w działaniu. Mimo, iż górna granica wieku nie jest w prawie FZŚ określona, warto zwrócić uwagę na fakt, że okres formacji wymaga od osoby formowanej przyswojenia wiedzy, niekiedy zmiany zachowań, podjęcia zadań, co w podeszłym wieku nie przychodzi łatwo.
Decyzję o przyjęciu kandydata do III Zakonu podejmuje Rada Wspólnoty wraz z Asystentem.

Do FZŚ mogą wstąpić:
osoby samotne; żyjące w sakramentalnych związkach małżeńskich; wdowy; wdowcy; osoby duchowne (kapłani diecezjalni, diakoni, biskupi).

Wstąpienie do FZŚ nie wymaga opuszczenia własnego domu, czy też rezygnacji z małżeństwa.
Włączenie do wspólnoty następuje w trzech etapach:
• Formacja wstępna (postulat)
• Formacja początkowa (nowicjat)
• Przyrzeczenia życia Chrystusową Ewangelią (profesja czasowa i wieczysta).

Zasady życia franciszkanów świeckich
REGUŁĄ życia franciszkanów Świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem
i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi.
Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:
• kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem”,
• oczyszczanie serca za złych skłonności, żądzy posiadania i panowania,
• budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,
• walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu,
• pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,
• niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,
• żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,
• czynienie miłosierdzia jak: bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.


2. Wspólnota Żywego Różańca


Żywy Różaniec - co to takiego?
"Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu".
Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.
Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.
Takie zasady obowiązują przy organizowaniu "Żywych Róż" na całym świecie.
Żywy Różaniec w Polsce nazywamy kółkami różańcowymi.
Jest to najpowszechniejszy ruch, którego koła istnieją w 90 proc. polskich parafii. Pierwszy człon nazwy wskazuje na wymiar rodzinny tego ruchu. Jego członkowie znają się, odwiedzają, pomagają sobie wzajemnie. Ze wspólnej modlitwy rodzi się chrześcijańska odpowiedzialność za bliźniego. Miłość bliźniego to najlepszy sprawdzian wartości modlitwy... Żywy Różaniec jest to najstarszy ruch różańcowy na świecie. I bardzo ważny!
Stowarzyszenie Żywego Różańca założyła Paulina Maria Jaricot w 1826 roku, we Francji w Lyonie. Pragnęła przez nie „dokonać zjednoczenia serc, aby przez zasługi Jezusa i Maryi wyprosić nawrócenie grzeszników, wywyższenie Kościoła, utrzymanie wiary w krajach katolickich i rozszerzenie wiary na cały świat”. Chciała modlić się za tych, którzy się nie modlą, i kochać Maryję za tych, którzy Jej nie znają i nie kochają. Od stu siedemdziesięciu lat miliony ludzi trzyma codziennie w rękach różaniec, a modląc się we wspólnych intencjach, stanowi trzecią rękę Boga w wioskach i miastach całego świata. Dzięki kółkom różańcowym Bóg otrzymuje niejako dodatkowe możliwości zbawczego działania wśród ludzi. Oddani Mu czciciele trwają, bowiem we wspólnocie z sobą i z Maryją, a dzięki regularnej formacji postępują na drogach duchowego rozwoju i coraz lepiej rozumieją swoją odpowiedzialność za Kościół i świat.
Opiekunem duchowym naszej wspólnoty różańcowej jest o. Klaudiusz Michalski.
Jak odmawiać?
Modlitwa różańcowa ma swój ryt, a jest on zapisany nie literami, lecz paciorkami różańca i ich układem. Po przeżegnaniu się odmawiamy modlitwy, które przywiązane są do "końcówki" różańca. Odmawiamy więc : "Wierzę w Boga", "Ojcze nasz", trzy "Zdrowaś Maryjo" i na "Chwała Ojcu".
Dalej rozważamy kolejne tajemnice różańca, a przy każdej odmawiamy "Ojcze nasz", na połączonych ze sobą <10 paciorkach> 10 "Zdrowaś Maryjo" i na kolejnym "Chwała Ojcu". Od tego samego oddzielnego paciorka zaczynamy nową tajemnicę mówiąc na niej znowu "Ojcze nasz" itd.
Od czasu objawień fatimskich na zakończenie każdej tajemnicy dodaje się jeszcze modlitwę: "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia".
Cały czas jednak trzeba pamiętać, że w modlitwie różańcowej przede wszystkim trzeba rozważać kolejne tajemnice, a więc wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Jak połączyć odmawianie modlitw ustnych z medytacją? Jest to pewna sztuka. Na początek można jedynie przy słowie Jezus w "Pozdrowieniu Anielskim" widzieć Jezusa w kontekście rozważanych wydarzeń.

3. Franciszkański Ruch Apostolski

Czy wiesz, kim był święty Franciszek?


Jeśli chciałbyś go bliżej poznać, dowiedzieć się o nim czegoś więcej niż to, że był wesołym świętym, który osiem wieków temu biegał po włoskich łąkach i rozmawiał z ptakami mamy dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia - przyjdź na spotkanie FRA.

FRA to Franciszkański Ruch Apostolski, który zmierza do Boga i świętości pod wodzą św. Franciszka, a więc radośnie i pokornie we współpracy z Braćmi Mniejszymi, którzy sprawują nad nami duchową opiekę.

Na cotygodniowych spotkaniach poznajemy Franciszka, pogłębiamy naszą wiarę, czuwamy na modlitwie, a także budujemy braterskie więzi i przyjaźnie. Spotykamy się również z innymi wspólnotami FRA naszej prowincji na Dniach Braterstwa, Dniach Skupienia oraz na wspólnej zabawie. W zimie i lecie wyjeżdżamy na rekolekcje, bierzemy też udział w ogólnopolskich spotkaniach Młodzieży Franciszkańskiej takich jak Franckarnawał. Jak widzisz z nami nie można się nudzić!!!
Mamy wspaniałego moderatora jakim jest nasz o. Patryk Stryk.

Jeśli chcesz stać się jednym z nas PRZYJDŹ!!! Nic nie stracisz, a zyskać możesz bardzo wiele!

4. Liturgiczna Służba Ołtarza - ministranciTermin łaciński ministrare oznacza "służyć, pomagać". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.
Od kiedy istnieją ministranci? Odpowiedź na to pytanie jest właściwie bardzo prosta: od kiedy w ogóle istnieje nabożeństwo. W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni -pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty.
W ten sposób można w kilku słowach przedstawić ministrantów i naszą działalność . Sama służba wymaga czasami od nas naprawdę bardzo wiele wyrzeczeń, ale mamy taką świadomość że służymy samemu Bogu i ludziom i ta świadomość nas umacnia. Każdy z nas jest naprawdę bardzo dumny z tego co robi.
Nasza służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne , dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe. Dla nas bycie w LSO jest bardzo wielką radością, bo przez swoją służbę ukazujemy, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.
Kto to jest ministrant?
,,Ministrante" ( z łaciny ) znaczy ,,służyć". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ,,ministrant" wskazuje na szczególnie na służbę we Mszy świętej.
1.Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.
2.Ministrant jest tym który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.
3.Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii" nie tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać!
,,Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

Historia ministrantów:

Początków ministrantury możemy się dopatrywać już za czasów Jezusa Chrystusa. W Ewangelii św. Jana czytamy:

"Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby (...) Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym" (J 6, 8-9, 11)

Tak, więc ów "praministrant" usłużył samemu Zbawicielowi i w ten sposób uczestniczył w cudzie rozmnożenia chleba i ryb, który możemy uważać za zapowiedź Eucharystii. Faktem jest, że od początku chrześcijaństwa Biskup sprawował Najświętszą Ofiarę wraz z asystą liturgiczną. Na początku byli to diakoni. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ukształtował się osobny urząd lektora. Był on sprawowany przez chłopców, którym stawiano wysokie wymagania moralne. Wspaniałe świadectwo lektorom tamtych czasów wystawił biskup Cyprian, męczennik z Kartaginy. W jednym ze swych listów opowiada o Aureliuszu, który odważnie bronił wiary i cierpiał z jej powodu. Biskup tak pisze:

"Niech rozpocznie posługę lektora. Jego głos, którym wyznawał Boga w tak trudnych okolicznościach, zasłużył na to, by zabrzmiał przy uroczystym czytaniu słowa Bożego."

W późniejszych wiekach publiczne czytanie słowa Bożego zarezerwowane było wyłącznie dla osób przygotowujących się do kapłaństwa.
W średniowieczu do mszy św. usługują klerycy, a od Soboru Trydenckiego (1545r.) ministranci. W oficjalnych dokumentach Kościoła wzmiankę na ten temat znajdujemy dopiero w "Mediator Dei" Piusa XII z 1947 r. Zapewne starsi pamiętają jeszcze msze św. odprawiane w języku łacińskim, gdzie ksiądz był odwrócony tyłem do ludzi. Wówczas służyło tylko dwóch ministrantów, zaś prezbiterium było oddzielone od reszty świątyni.
Dopiero Sobór Watykański II (1962-1965) zajął się reformą liturgii i powrócił do starej tradycji Kościoła. Podkreślił rolę ludzi świeckich w sprawowaniu kultu Bożego i powierza na nowo funkcję lektora także osobom świeckim nie posiadających święceń. Liczny udział ministrantów i lektorów w liturgii wymaga jednak odpowiedniej troski o należyte przygotowanie ich do wykonywanych funkcji. W soborowej Konstytucji o Liturgii możemy przeczytać:

"Duszpasterze niech zabiegają gorliwie i cierpliwie o liturgiczne wychowanie oraz czynny udział wiernych, tak wewnętrzny jak i zewnętrzny stosownie do ich wieku, stanu i rozwoju życia i stopnia kultury religijnej, spełniając w ten sposób jeden z głównych obowiązków wiernego szafarza Bożych tajemnic" (KL 19).

W POLSCE Konferencja Episkopatu powołała do istnienia Krajowe Duszpasterstwo Ministrantów (1964 r.). Stało się to po ogłoszeniu Konstytucji o Liturgii (3.XII.1963). Biskupi chcieli, aby postanowienia KL były od razu wprowadzane w życie także na odcinku formacji służby liturgicznej. Otwierały się szerokie możliwości zaangażowania świeckich:

"W odprawianiu liturgii każdy spełniający swą funkcję, czy to duchowny czy świecki, powinien czynić tylko to i wszystko to, co należy do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych. Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Niech więc wykonują swój urząd z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego. Należy więc staranie wychować te osoby w duchu liturgii oraz przygotować do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przypadających każdemu czynności" (KL 28-29).

Pierwszym Krajowym Duszpasterzem Ministrantów był ks. Jan Wurcel, salezjanin z Wrocławia. Następnie w 1967 roku posługę taką podjął Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki - jeden z prekursorów odnowy liturgii w Polsce. Odegrał on szczególną rolę w dziele formacji służby liturgicznej. Przez minione ponad trzydzieści lat swój wkład w prace KDSL wniosło także wielu kapłanów, którzy głosili referaty na poszczególnych spotkaniach. Niezapomniany wkład w pracę KDSL mieli wieloletni diecezjalni i zakonni Duszpasterze Służby Liturgicznej. Poprzez tych ludzi dzieło odnowy liturgii "promieniowało" na diecezje i parafie. Owocem działalności KDSL jest dziesięcioletni program formacyjny (bliższe informacje znajdziesz w artykule: ks. Stanisław Szczepaniec, Posługa Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej w Liturgia Sacra 3-4 (1995) 145-152). KDSL rozwijało się razem z Ruchem Światło-Życie. W 1995 r. doszło do oddzielenia tych wspólnot. Praktycznie od tamtego czasu nie ma spotkań odpowiedzialnych za Służbę Liturgiczną w poszczególnych diecezjach. Utrudnia to koordynację działań w nowych warunkach oraz wydawanie i kolportaż pomocy formacyjnych. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że KDSL istnieje już tylko na papierze. W tej sytuacji sąsiednie diecezje podejmują oddolnie próby wzajemnej współpracy i dzielenia się zdobytymi doświadczeniami i materiałami formacyjnymi.

5. Grupa modlitewna "Magnificat"Odnowa w Duchu Świętym (nazywana też Odnową Charyzmatyczną) pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim.
Większość członków ruchu charyzmatycznego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest namiastką życia w Bogu. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie -- modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakramenty -- zaczynało być fascynującą przygodą, "motorem" napędzającym życie.
Charyzmatycy są członkami grup modlitewnych -- w Polsce jest ich ponad 750, gromadzą one ok. 30 tys. stałych członków. Spotkania odbywają się zwykle co tydzień. Chociaż ich program bywa różny, jest w nim miejsce na żywą, spontaniczną modlitwę wspólnotową (charakterystyczny element ruchu charyzmatycznego), rozmowy w małych grupach i katechezę. Zazwyczaj spotkania takie są otwarte, wszyscy goście są więc mile widziani.

SPOTKANIA W KAŻDĄ ŚRODĘ PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ OK. 18:30 W LIPCU I SIERPNIU W ŚRODY PRZED MSZĄ ŚW. WIECZORNĄ OK. 17:00

Początki ruchu charyzmatycznego sięgają 1901 roku, kiedy to zaobserwowano ożywienie religijne we wspólnotach protestanckich. W Kościele katolickim Odnowa w Duchu Świętym narodziła się w latach 60. dwudziestego stulecia, a do Polski trafiła w roku 1975. Obecnie w naszym kraju jest to jeden z największych ruchów katolickich, liczący kilkadziesiąt tysięcy stałych członków i ok. 200 tys. sympatyków.
Członkowie Odnowy w Duchu Świętym nie ograniczają się tylko do troski o własny wzrost duchowy, ale starają się też wychodzić na zewnątrz. Prowadzą wiele akcji ewangelizacyjnych, m.in. na ulicach miast i w zakładach karnych. Pomagają przygotowywać młodzież do bierzmowania. Z Odnowy wywodzi się wielu kleryków i katechetów. Polscy charyzmatycy byli inicjatorami licznych przedsięwzięć wydawniczych; m.in. miesięcznika "List" i krakowskiego Wydawnictwa "m", obecnie jednego z największych wydawców katolickich w kraju. Odnowa dała początek innym wspólnotom religijnym, jak francuska Wspólnota Emmanuel czy polska Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej.


6.Chór parafialny


"Przemawiajcie do siebie wzajemnie w psalmach, hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach .” ( Ef. 5,19)


Chór parafialny powstał z inicjatywy O. Proboszcza Klaudiusza -11 grudnia 2006r.
Działalność w parafii została zainaugurowana podczas Pasterki.- 24 grudnia 2006r.
Śpiewamy w każdą niedzielę podczas Sumy o godz.9.30 oraz podczas ważnych uroczystości parafialnych od września do Bożego Ciała / po tym święcie przerwa wakacyjna do 31 sierpnia/.
Obecnie chór liczy 23 osoby, w tym 21 chórzystów /10 sopranów, 6 altów, 2 tenory i 3 basy/.
Dyrygentem jest p. Izabela Szczepankowska, organistką-p. Grażyna Dzikowska,Samorząd chóru:
Prezes: Zygmunt Kunicki
Skarbnik – Anna Boszke
Członek Zarządu- Regina Całka


Próby chóru odbywają się dwa razy w tygodniu /w piątki/ po wieczornej Mszy św. w godz. 18.45- 21.00.

Zapraszamy do naszej „śpiewającej grupy” każdego, kto chce śpiewem chwalić Boga i pomagać wiernym w kościele przeżywać Mszę św.

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp - tam dobre serca mają.
Bo ludzie źli, ach wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”

(W.GOETHE)